logolijn1De locatie Haagse Beemden in Breda heeft met vier andere disciplines (psycholoog, ergotherapeut, diëtist en logopedist) besloten dat het tijd is om de handen ineen te slaan in de zorg voor ouderen in de wijk Haagse Beemden. Zij hebben Lijn 1 opgericht, een samenwerkingsverband van zorgverleners van verschillende beroepsgroepen met allen een hart voor ouderen. In een participatiemaatschappij, waar de vergrijzing toeneemt en ouderen en chronisch zieken langer thuis blijven wonen, vinden zij dat ze als zorgverleners in de eerste lijn een zorgplicht hebben voor de (kwetsbare) ouderen en hun directe omgeving, de mantelzorgers. Ze vinden het van belang dat deze zorg efficiënt gebeurt, snel vindbaar en inzetbaar is. Het huidige aanbod van zorgverleners in de eerste lijn is vaak versnipperd, solistisch en vertoont inhoudelijk onvoldoende samenhang. Bovendien is de aangeboden zorg veelal onvoldoende afgesteld op de zorgvraag van de oudere cliënt en hun mantelzorgers. De deelnemende zorgverleners van Lijn 1 kijken met een multidisciplinaire blik naar de vraagstukken van ouderen. Dit betekent dat verschillende disciplines naar de zorgvraag zullen kijken en dus dat vanuit diverse kanten bekeken wordt wat voor zorg er nodig is. Door deze samenwerking kan onderling overleg snel en makkelijk plaatsvinden en waar nodig een nauwe samenwerking met huisartsen en wijkverpleegkundigen. Hiermee willen ze het ontstaan en de verergering van ziektebeelden en onnodige (her-)opname in verpleeg- en ziekenhuizen zoveel mogelijk voorkomen en een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en het zelfstandig blijven wonen van ouderen. Voor meer informatie zie: www.lijn1breda.nl.

  • Ergotherapie Maatwerk Geysen en van Steenderen (Maaike van Steenderen)
  • Logopedie & Dyslexie de Witte (Veerle Rombout en Bert de Witte)
  • Dietheek (Gerda Wijnans)
  • Kobussen en Partners Psychologen (Ester Jongejan)
  • Medifit Fysiotherapie (Maaike Jintes)