Partners van Medifit Fysiotherapie

Wittemeer

Wij zijn aangesloten bij Wittemeer, een netwerkorganisatie voor en van samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Deze praktijken vormen een professioneel netwerk, waarbij zij de beste patiëntenzorg nastreven. Meer informatie vind je op www.wittemeer.nl.

Topsport Brabant

topsportbrabantOlympisch NetwerkMedifit Fysiotherapie is ‘Official Partner van Olympisch Netwerk Brabant’. Vanuit het NOC*NSF is de doelstelling uitgesproken om in iedere provincie een goed klimaat te ontwikkelen voor talenten en topsporters. Dit heeft geleid tot de opbouw van de zogenaamde Olympische Netwerken. In Brabant zijn ongeveer 1500 talenten aangesloten bij het Olympisch Netwerk. Zij kunnen gebruik maken van voorzieningen op sportmedisch gebied, zoals in dit geval de fysiotherapeuten van Medifit. Bij een blessure moeten de sporters snel behandeld worden. Daarom worden er afspraken gemaakt met onder meer ziekenhuizen, artsen en fysiotherapeuten.

Keurmerk

Het Keurmerk is het gezicht van de Nederlandse fysiotherapie. Door gezamenlijk op te treden behartigt het Keurmerk de belangen van fysiotherapeuten. Het gaat daarbij om groepsbelangen op het gebied van vakinhoud, kwaliteit, bedrijfsvoering, contracten, enz. Het Keurmerk werkt mee aan het stellen van kaders en het creëren van (wettelijke) randvoorwaarden. Ook maakt het Keurmerk zich sterk voor profilering van de beroepsgroep bij de consument, bijvoorbeeld in corporate campagnes. Meer informatie vind je op www.keurmerkfysiotherapie.nl.

Pluspraktijk

Medifit Fysiotherapie is Pluspraktijk voor de zorgverzekeraars Zilveren kruis, CZ, VGZ, Menzis en De Friesland. Als Pluspraktijk voldoen wij niet alleen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar gaan we ook een stapje verder. Bijvoorbeeld met aanvullende programma’s of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Zo kun je elke Pluspraktijk eenvoudig met andere praktijken vergelijken. Andere voordelen van een Pluspraktijk zijn de efficiënte behandelwijze, de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.
Ook werken wij als Pluspraktijk samen met bijvoorbeeld diëtisten en artsen in ziekenhuizen, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben. Meer informatie vind je op www.zilverenkruis.nl.