Oncologische fysiotherapie richt zich op behandeling van mensen met kanker en dan op de gevolgen van de ziekte zelf en van de medische behandelingen daarvan.

Invloed van oncologie op het dagelijkse leven

Hoewel veel patiënten zicht hebben op genezing, leven zij nog jaren met de gevolgen van de ziekte of de behandeling daarvan. De invloed hiervan op het dagelijkse leven is groot. Ernstige vermoeidheid, pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfeoedeem, spierzwakte en conditieverlies zijn hier voorbeelden van.

Klachten oncologie verminderen met fysiotherapie

Door middel van fysiotherapie bij Medifit Fysiotherapie kun je deze klachten verminderen. Daarnaast is hervatting van het dagelijkse leven een moeilijke stap. Ook hier kan een (oncologie)-fysiotherapeut hulp bieden en begeleiden. De therapeut biedt een luisterend oor en heeft een coachende functie voor wat betreft de psychische en sociale aspecten.

Door wie en voor wie?

De fysiotherapeuten van Medifit Fysiotherapie zijn werkzaam op het gebied van behandeling en coaching van patiënten met bovengenoemde klachten tijdens en na de ziekenhuisbehandelingen. Op onze locaties werken wij volgens de richtlijn van oncologische revalidatie (2011 IKNL). Deze richtlijn is gericht op het bereiken van optimale oncologische revalidatie, tijdig en op maat voor oncologische patiënten.

Lichamelijk actief blijven

Door tijdens de medische behandelingen in het ziekenhuis al op de juiste manier lichamelijk actief te blijven voorkom je dat je conditie enorm achteruit gaat. Tevens wijst onderzoek uit dat ‘sporten’ tijdens de ziekenhuisbehandelingen een sneller herstel mogelijk maakt.

Trainingsprogramma op maat

Zodra je mobiel genoeg bent om naar de praktijk te komen kun je starten. Als je niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan de fysiotherapeut ook aan huis komen. Tijdens een intakegesprek stellen we samen vast wat je verder nodig hebt om je leven weer zo normaal mogelijk te laten verlopen. Onze oncologiefysiotherapeuten hebben specifieke kennis om patiënten die een medische behandeling (operatie, bestraling en/of chemokuur) voor kanker hebben ondergaan op een adequate wijze te kunnen begeleiden.

Nauwe samenwerking met specialisten

Gedurende de behandeling van kanker heeft jouw kwaliteit van leven de hoogste prioriteit. Wij werken nauw samen met je huisarts of behandelend arts, oedeemtherapeut en in de oncologie gespecialiseerde psycholoog en diëtist. Wij zijn onderdeel van het Fysiotherapie Netwerk Onconolgie (Fyneon). Zo kunnen we echt zorg op maat bieden en het liefst zo dicht mogelijk bij jou in de buurt.

Behandeling van oncologie in alle fasen

De fysiotherapeutische behandeling kan in alle fasen van de ziekte plaatsvinden. Curatieve fase: De behandeling is gericht op het beperken van conditieverlies en verlichten van spanningsklachten. Uiteindelijk werken we naar persoonlijk opgestelde doelen toe. Tevens kunnen we je voorzien van ondersteunende informatie over de consequenties van de ziekenhuisbehandelingen voor jouw herstel. Herstelfase: De kwaliteit van leven staat centraal: de oncologische fysiotherapeut kan hervatting van werk en hobby’s coachen, evenals de omgang met vermoeidheid en eventuele bewegingsbeperkingen door operatie, bestraling of oedeem. Palliatieve fase: Soms is herstel niet meer mogelijk. Dan staan jouw kwaliteit van leven en jouw wensen centraal in de fysiotherapeutische behandeling. Dit kan ontspanningstherapie zijn, maar ook training in het behoud van zelfzorg of daginvulling. Terminale fase: Comfort staat centraal. Tevens kan de oncologische fysiotherapeut in de thuissituatie hulp bieden met uitleg over wisselligging en verzorging van de patiënt. Lees de informatie nog eens na in de folder Oncologische revalidatie.

Contact met Medifit Fysiotherapie

Voor meer informatie over behandeling door onze oncologische fysiotherapeut, neem contact met ons op.