jointforcesmedifit

Blessurepreventie is de toekomst!

Sport is belangrijk voor het welbevinden, de gezondheid en de ontwikkeling van een kind. Helaas gaat sporten de laatste jaren steeds meer gepaard met het ontstaan van blessures, wat het nodige leed als gevolg kan hebben. Dit soms met grote gevolgen op korte, maar ook op lange termijn. Als wij, als gespecialiseerde praktijk voor (sport)fysiotherapie, hier iets aan kunnen veranderen, dan doen wij dat graag!

Hoe kunnen we het risico voor het oplopen van een knieblessure verkleinen?
In de afgelopen decennia wordt er wereldwijd steeds meer onderzoek gedaan naar blessurepreventie en producten die hier een positieve invloed op kunnen hebben.

Join(t) Forces is een wetenschappelijk onderbouwd en praktisch goed toepasbaar product wat inhaakt op deze behoefte! Met het product Join(t) Forces is de (sport)fysiotherapeut in staat om een risicoprofiel voor het oplopen van knieletsel bij een sporter in kaart te brengen en op basis hiervan een gericht advies uit te brengen hoe dit risico te reduceren.
Daarnaast beschikt Join(t) Forces over specifieke trainingsprogramma’s die de kwaliteit van bewegen en daardoor de preventie van blessures centraal stellen.

Dit programma heeft zijn waarde in de afgelopen 10-15 jaar al bewezen in de Verenigde Staten en Noorwegen. Naast blessurevermindering kan het uitvoeren van deze trainingsprogramma’s ook een duidelijke verbetering van het prestatievermogen in sport teweeg brengen.

Join(t) Forces heeft in Naomi van As een ambassadeur gevonden die veel waarde hecht aan het belang van blessurepreventie. Immers, in aanloop naar het WK in 2013 werd zij zelf geconfronteerd met kruisbandletsel dat haar circa negen maanden uit de roulatie hield.

Join(t)Forces bevat naast het trainingsprogramma ook een testmoment om risicofactoren voor het oplopen van knieletsel in kaart te brengen.
Medifit Fysiotherapie is sinds 2017 licentiehouder voor Join(t) Forces in de regio Breda, Dongen, Goirle en Oisterwijk.
Medifit Fysiotherapie zal met de haar samenwerkende sportverenigingen die interesse in dit preventie programma hebben afspraken maken omtrent informatie- en testavonden.

Meer informatie over Join(t) Forces is te vinden op www.jforces.nl. Voor eventuele vragen of interesse kunt u contact opnemen met onze praktijk.