Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie: 
Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener. Kinderen van alle leeftijden komen in aanmerking voor kinderfysiotherapie.

Baby’s: 
Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Voorbeelden zijn weinig kracht, overstrekken en moeite met veranderen van houding, passiviteit, onrust, asymmetrie, eenzijdig bewegen of een trage motorische ontwikkeling. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. Bij zuigelingen kan er sprake zijn van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld door een vertraagde rijping van het zenuwstelsel, de zintuigen, de organen of het houdings- en bewegingsapparaat.

In veel gevallen zullen kinderdagverblijven, consultatiebureaus of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder een kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling is.

Voorbeelden van indicaties om met uw baby naar de kinderfysiotherapeut te gaan zijn:

 • Een motorische ontwikkelingsachterstand 
 • Asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding)
 • Een lage spierspanning of juist overstrekken
 • Huilbaby
 • Billenschuiver
 • Cerebrale parese (hersenbeschadiging)
 • Premature en/of dysmature kinderen (te vroeg of te klein geboren)
 • Premature en/of dysmature kinderen (te vroeg of te klein geboren)
 • Plexus brachialis laesie (problemen met de zenuwbaan van de arm a.g.v. de bevalling)

De kinderfysiotherapeut zal samen met u uw baby observeren, beoordelen en bespreken of behandeling geïndiceerd is. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen voor ouders. Op die manier kan de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrokken worden en kan de normale motorische en zintuigelijke ontwikkeling gestimuleerd worden. Een goede samenwerking met de ouders is daarom essentieel.

Peuters en kleuters:
Op de peuter- en kleuterleeftijd leert een kind veel nieuwe vaardigheden. De ontwikkeling gaat heel snel en aan de andere kant worden de eisen t.a.v. de motorische vaardigheden en zintuiglijke prikkelverwerking hoger met het toenemen van de leeftijd.

Als uw kind moeite heeft met lopen, veel valt, botst en struikelt of een afwijkende stand heeft van voeten of benen is een observatie zinvol. Uw kind kan zich trager of anders ontwikkelen, waardoor het niet goed mee kan komen met vaardigheden als rennen, springen, steppen, fietsen, klimmen en klauteren. Door houterigheid, onhandigheid of angst om te bewegen kan een kind soms niet goed mee doen met andere kinderen. Het is belangrijk dat uw kind zonder problemen kan spelen met leeftijdsgenootjes . Als dit niet lukt, kan kinderfysiotherapie helpen bij het stimuleren van de motorische ontwikkeling van uw peuter of kleuter. Ook als uw kind problemen heeft met fijn-motorische vaardigheden als kleuren, tekenen, knippen, aan- en uitkleden of andere dagelijkse handelingen kunt u bij ons terecht.
Bij elke leeftijd horen motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Soms is het gewoon fijn dat je daarbij wat hulp krijgt.

Ook een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.
Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind zijn:

 • Een motorische ontwikkelingsachterstand 
 • DCD (Developmental Coördination Disorder = coördinatie problemen) 
 • Sensomotorische problemen 
 • Schrijfproblemen 
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblematiek
 • Incontinentie
 • Jeugdreuma
 • Orthopedische klachten
 • Onvoldoende verbetering na fracturen en immobilisatie (gips)

Denk je dat een van onze kinderfysiotherapeuten uw kind kan helpen? Maak dan snel een afspraak. Via onderstaand contactformulier kun je direct een afspraak maken. We kunnen jou verder helpen bij de volgende locaties:
Medifit Fysiotherapie locatie Oisterwijk