Handtherapie

De hand en pols zijn een belangrijk onderdeel van ons dagelijks bestaan. Met onze handen schrijven we, kleden we ons aan, hanteren we bestek, bespelen we een instrument, verrichten we arbeid etc. De hand en pols zijn echter erg kwetsbaar. Door bijvoorbeeld slijtage, een ongeluk of overbelasting kunt u allerlei klachten van de hand en/of pols ervaren. En kunnen activiteiten die u eerder zonder moeite uitvoerde, nu problemen op leveren of zijn soms zelfs onmogelijk.

Handtherapie is een specialisatie van binnen de ergotherapie. Handtherapeuten zijn deskundig op het gebied van hand- en polsaandoeningen, anatomie, wondgenezing en de ontwikkelingen binnen de handchirurgie. De behandeling is gericht op het verbeteren van de mobiliteit, kracht, coördinatie en belastbaarheid van de arm, pols en hand. Daarnaast is er ook veel aandacht voor een maximale inzetbaarheid van de arm, pols en hand, zodat u de dagelijkse activiteiten weer naar tevredenheid kunt uitvoeren.

De handtherapie valt bij ons onder de declaratie ergotherapie wat vergoed wordt vanuit de basisverzekering voor 10 uur per kalenderjaar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden Directe Toegang Ergotherapie (DTE). Voor verzekerden bij CZ blijft verwijzing van een (huis)arts noodzakelijk.