Fitkids

Fitkids is er voor kinderen van 6-18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening zoals astma, diabetes, een aangeboren hartafwijking, Cystic Fibrosis of reuma, maar ook een motorische achterstand, autisme of het downsyndroom.

Natuurlijk kunnen kinderen in een rolstoel ook meedoen! Ook zij kunnen, onder professionele begeleiding, trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving.

Doel van Fitkids

Het hoofddoel van Fitkids is kinderen een nieuwe ‘life-style’ aan te leren. Tijdens Fitkids ontdekken de kinderen om weer plezier in bewegen te krijgen. Een ander belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Uiteindelijk wordt er binnen de mogelijkheden van het kind toegewerkt naar een uitstroom naar een sport of vereniging.

De Fitkidstrainingen vinden plaats op doordeweekse dagen na schooltijd. De trainingen worden gegeven door een kinderfysiotherapeut van Kinderfysiotherapie Oisterwijk en sportfysiotherapeut Joris van Laarhoven van Medifit Fysiotherapie locatie SportArena.

Meer informatie vind je op: www.fitkids.nl