Ergotherapie

Ergotherapie is gericht op de uitvoer van uw dagelijkse activiteiten. Dit kunnen eenvoudige handelingen zijn zoals aankleden of het eten van een maaltijd. Maar het kunnen ook activiteiten zijn waar meer bij komt kijken. Denk hierbij aan het bijhouden van het huishouden en zorgen voor uw partner of gezin. Kortom, de ergotherapeut zorgt ervoor dat u de activiteiten weer kunt uitvoeren die voor u belangrijk zijn.
Centraal staat een praktische aanpak van activiteiten die voor u belangrijk zijn en problemen opleveren. Denk hierbij aan problemen op het gebied van persoonlijke verzorging, huishoudelijke werkzaamheden, planning en organiseren, vervoer en het uitoefenen van werk en/of hobby’s.
Iedereen die zijn normale dagelijkse activiteiten niet meer naar tevredenheid kan uitvoeren kan bij ons terecht. De problemen kunnen ontstaan door ziekte, letsel, trauma, over- of onder belasting of door het ouder worden op zich. Wij behandelen zowel op onze praktijklocatie als aan huis.

De ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor 10 uur per kalenderjaar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden Directe Toegang Ergotherapie (DTE). Voor verzekerden bij CZ blijft verwijzing van een (huis)arts noodzakelijk.