Behandeling van lage rug-, nek-, schouderpijn

Specifieke zorg Medifit Fysiotherapie rug, nek en schouder programma

Een fors percentage van onze cliënten meldt zich met lage rug klachten, nekklachten of schouderklachten bij ons. Lage rugklachten zijn zelfs de meest voorkomende aandoening bij de fysiotherapeut. Medifit Fysiotherapie heeft samen met specialisten voor deze 3 doelgroepen een specifiek programma ontwikkeld.
Met deze programma’s kijken we samen met jou hoeveel zorg je nodig hebt om jouw persoonlijke doelen te behalen. Wij doen dit aan de hand van goed onderbouwde vragenlijsten. Deze zetten we in om jou inzicht te geven in jouw eigen vooruitgang tijdens de behandeling. Het is daarom van belang om vooraf aan het eerste consult de vragenlijsten die wij opsturen in te vullen.

Behandeltraject
Nadat we een vraaggesprek omtrent jouw klachten hebben gehad, een onderzoek hebben verricht en de vragenlijsten hebben ingevuld (deze kunt u online vooraf al invullen) kunnen we gezamenlijk analyseren wat de beste aanpak is voor de klachten. Zo kunnen we kijken wat jij nodig hebt tijdens dit behandeltraject om jouw persoonlijke doelen te behalen. Medifit Fysiotherapie werkt SAMEN met jou aan een optimaal behandelprogramma, dit wordt aangepast op jouw doelen”. Gedurende dit behandelprogramma maken wij gebruik van een combinatie van lokale behandelingen, oefentherapie en soms ook een online consult. Daarnaast gebruiken we een digitaal huiswerkprogramma zodat je thuis ook aan je herstel kan werken.

Wie begeleid je bij Medifit Fysiotherapie?
Wij werken met vaste teams die gespecialiseerd zijn in lage rug klachten, nekklachten of schouderklachten. Deze therapeuten bespreken samen met jou de inhoud van het programma zodat duidelijk is hoe we te werk gaan en wat de doelen zijn voor jou.
Op deze manier kan Medifit Fysiotherapie optimale zorg leveren op een flexibele manier waarbij de inbreng van jou onderdeel is van het programma.

Vergoeding en kosten
Omdat we dit programma bij ons in de praktijk aanbieden hebben we met verschillende zorgverzekeraars te maken en dus ook met verschillende afspraken. Zo krijgen we bij VGZ (en alle onderliggende labels) deze programma’s betaald met een vaste vergoeding in plaats van met losse zittingen. Door deze bekostigingsstructuur kunnen wij een gevarieerder aanbod geven en is het voor jou, de fysio en de zorgverzekeraar van tevoren duidelijk wat dit traject gaat kosten.

De kosten van deze vaste prijsafspraak worden uit je aanvullende verzekering vergoed. Voor elke 1 op 1 behandeling wordt er een behandeling uit je verzekering gehaald, voor de ondersteunende contacten zoals online consulten, oefentherapie en online huiswerkbegeleiding geld dat niet. Bespreek het een en ander van tevoren goed met je behandelend fysiotherapeut.

Omdat wij erin geloven dat we jou op deze manier structureel van jou klachten af kunnen helpen met onze programma’s hebben we binnen de vaste vergoeding afspraak een garantie bepaling opgenomen waardoor je bij klachten van dezelfde aard binnen 6 maanden of binnen 12 maanden afhankelijk van jouw zorgzwaarte mag terugkomen binnen dezelfde vergoeding.

Voor andere zorgverzekeraars zoals CZ, Zilveren kruis en Menzis hebben we nog geen vaste prijsafspraak gemaakt en wordt de normale vergoeding op basis van aantal behandelingen gehanteerd.

De voordelen op een rij

 • Specifieke zorg rondom lage rug klachten, nekklachten of schouderklachten geleverd door specialisten.
 • Inhoudelijke data die we gebruiken om de zorg nog verder te optimaliseren.
 • Mogelijkheden als online contact en online huiswerkprogramma naast de reguliere behandelingen en trainingen.
 • De vaste kwaliteit van Medifit Fysiotherapie in combinatie met innovatieve en toekomstgerichte invulling van de zorg.

Maak nu een afspraak
Denk jij dat deze aanpak de juiste is voor het verminderen van jouw lage rug-, nek- of schouderpijn? Neem dan direct contact met ons op. Via het onderstaande contactformulier kun je direct een afspraak maken. Samen gaan we beoordelen of de methode via het zorgplan de juiste methode is voor het verhelpen van jouw pijnklachten. Je kunt voor de behandelingen terecht bij onze fysiotherapeuten bij:

  Je naam (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Welke locatie wilt u een afspraak maken?
  (Meerdere opties mogelijk).

  Onderwerp

  Je bericht