Bedrijfsfysiotherapie

Medifit Fysiotherapie heeft ook gekwalificeerde arbeidsfysiotherapeuten in huis. Zij pakken ziekteverzuim door klachten aan het bewegingsapparaat efficiënt aan. Een snelle interventie en individueel maatwerk staan hierbij centraal. Zowel preventief als curatief.

Op al onze locaties zijn alle faciliteiten voor diagnostiek en een succesvolle aanpak bij (dreigend) verzuim ruimschoots aanwezig.

Waar staan we voor

Medifit Fysiotherapie staat voor een effectieve aanpak van geheel of gedeeltelijke uitval in het arbeidsproces, of de dreiging daartoe. Wij hanteren een pro-actief beleid, gestoeld op een goede samenwerking tussen werkgever, bedrijfsarts en eventueel andere ingeschakelde disciplines.

Onze aanpak is zowel op de werknemer als op de werkgever gericht. Het beperken en voorkomen van verzuim levert alleen maar voordelen op. Het bespaart de organisatie behoorlijk wat kosten en kopzorgen. Het doel van onze interventie is het functioneren in het eigen werk of werkhervatting van de medewerkers te bevorderen.

Doelgroep

Werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat zijn onze doelgroep. Nek- en rugklachten zijn het meest voorkomend, maar ook zien we veel knie- en schouderproblematiek.

Snelle interventie bij verzuim

Een snelle interventie is van groot belang bij uitval op de werkvloer naar aanleiding van klachten aan het bewegingsapparaat. Het beïnvloedt in welke mate de klachten zich manifesteren en uiteindelijk de duur van het herstel.

Medifit Fysiotherapie consulteert een werknemer binnen 48 uur voor een intake en rapporteert dezelfde dag aan de bedrijfsarts en/of de werkgever. Tijdens de intake onderzoekt de arbeidsfysiotherapeut samen met de werknemer welke lichamelijke klachten er zijn, welke hinder door deze klachten worden ondervonden en welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van de klacht(en).

Maatwerk

Het plan van aanpak is gericht op het individu en ligt niet vast in standaard modules of protocollen. De fysiotherapeuten beschikken over de juiste scholing en ruime ervaring in het leveren van maatwerk betreffende behandelingen en medische trainingstherapie.

Door de snelle interventie en het maatwerk in de aanpak onderscheidt Medifit Fysiotherapie zich van de meeste arbeidsreïntegratiebedrijven. Wij hebben geen vast “lage rug-programma” van 3 maanden of “RSI -programma” van 4 maanden, maar bekijken per individu welke interventie voor deze persoon noodzakelijk is.

Wat doen we?

Fysiotherapeutische behandeling

Fysiotherapeutische behandelingen bestaan uit diagnostiek, mobilisaties en oefentherapie. Het doel kan pijndemping zijn, maar vooral het verbeteren van de belastbaarheid van het weefsel is een belangrijk aandachtspunt in het herstelproces.

Als het actieve medische trainingstraject door een bepaalde reden (bijvoorbeeld overmatige spierspanning) niet gestart kan worden, creëren enkele behandelingen vaak de voorwaarden om het benodigde trainingstraject toch mogelijk te maken. Daarmee zijn fysiotherapeutische behandelingen een belangrijke voorloper op het eigenlijke traject waarin de belastbaarheid zodanig wordt verbeterd dat een werknemer weer aan de slag kan. Ook kan het verbeteren van de houding of het leren ontspannen het doel zijn van de fysiotherapeutische behandeling.

Medische TrainingsTherapie

Medische trainingstherapie is de actieve methode om de belastbaarheid van de werknemer te verbeteren. De therapie bestaat uit een reeks revalidatietrainingen om de lichamelijke conditie en de kracht weer op peil te brengen zodat de werknemer weer aan het werk kan. Om de training efficiënt en doelgericht te houden zijn de oefeningen specifiek afgeleid van de werkzaamheden van de werknemer.

Training on the job

Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden maken we de medewerkers bewust van hun lichaamshouding.

Medifit Fysiotherapie biedt programma’s bestaande uit workshops met instructies op de werkplek. Een workshop bestaat altijd uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

De programma’s worden in overleg op maat gemaakt voor de werknemers. Bij een training on the job wordt zowel de uitvoerende medewerker als de leidinggevende betrokken. De medewerkers leren beter omgaan met de werkbelasting in relatie tot hun eigen fysieke mogelijkheden. Zo maken ze zich een werkstijl eigen die hun gezondheid bevordert. Voor de leidinggevende staat voorop hoe hij of zij de medewerkers beter kan begeleiden op het gebied van gezondheidsbevordering op het werk.

Code 95

Alle beroepschauffeurs in Nederland dienen elke 5 jaar een aantal bijscholingen te volgen om te voldoen aan hun kwaliteitsregister, code 95.

Medifit fysiotherapie biedt 2 geaccrediteerde opleidingen aan in company: fysieke belasting en leefstijl. Deze onderscheiden zich van het scholingsaanbod omdat ze de mens centraal stellen waar dat meestal de vrachtwagen of het te vervoeren materiaal is.

Heeft u beroepschauffeurs in dienst, dan willen we graag van gedachten wisselen over ons scholingsaanbod. Zaken als overgewicht, diabetes, een foutieve stoelinstelling zijn zeer actueel binnen het chauffeursvak.

Werkplekonderzoek

Doel van een werkplekonderzoek is het optimaal inrichten van de werkplek zodat klachten aan het bewegingsapparaat worden voorkomen.

Uit een inventarisatie van de werkplek door een van de bedrijfsfysiotherapeuten komen de knelpunten naar voren. Deze koppelen we aan concrete voorstellen tot aanpassingen van de werkplek.

Kosten

Een interventie lijkt geld te kosten, maar deze kosten worden ruimschoots terug verdiend door eerdere werkhervatting of voorkomen van verzuim. Onze diensten zijn een investering die het bedrijf of instelling toegevoegde waarde oplevert.

Er kunnen drie partijen een rol spelen in het kostenplaatje: de werkgever, de medewerker en de ziektekostenverzekeraar van de medewerker.

Per intake gaat er een offerte naar de werkgever met daarin een voorstel omtrent het “plan van aanpak” en een uiteenzetting van de kosten. Omdat wij maatwerk leveren, gaat het hier uitsluitend om kosten die noodzakelijk zijn. We proberen de kosten maximaal te verhalen bij de ziektekostenverzekeraars, een eventueel aanwezig Bedrijfszorgpakket of subsidies.

Tarieven

Medifit Fysiotherapie hanteert de volgende tarieven (exclusief BTW):

  • Intake, bestaande uit een uitgebreid onderzoek en rapportage: € 60,-
  • Fysiotherapeutisch consult, 30 minuten: € 30,-
  • Medische TrainingsTherapie, 60 minuten: €30,-
  • Outtake, inclusief rapportage: € 60,-

De kosten van een training on the job en/of een werkplekonderzoek zijn afhankelijk van de opdracht. Deze worden dan ook na een inventarisatie van de hulpvraag door middel van een offerte kenbaar gemaakt.

Klanten

Medifit Fysiotherapie verleent haar diensten en producten aan medewerkers van bedrijven en instellingen in samenwerking met arbodiensten (bedrijfsarts).

Wij hebben zowel grote organisaties als MKB-bedrijven als klant en wij leveren hier onze diensten “in company” of op één van de Medifit Fysiotherapie locaties.

MAAK WERK VAN VERZUIM !