Auteursarchief: medifit

GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie Oisterwijk

Lees het gehele artikel

Medifit Fysiotherapie

Het CooL- programma

Wat is een Gecombineerde Leefstijlinterventie?
De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een traject voor mensen met obesitas of overgewicht met als doel gewichtsverlies en een betere kwaliteit van leven. Sinds 2019 wordt de GLI onder voorwaarden vergoed door de basisverzekering zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. Het doel van de GLI is een gezondere leefstijl voor de deelnemer met overgewicht door advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag.

CooL (Coaching op Leefstijl)
Het CooL-programma is een GLI. CooL staat voor Coaching op Leefstijl. Het CooL-programma wordt uitgevoerd door één en dezelfde persoon, namelijk de leefstijlcoach. Het CooL-programma kijkt niet alleen naar voeding en beweging, maar ook naar slaap, stress, ontspanning en positieve gezondheid.

De CooL-coach
De CooL-coach steunt de deelnemer in het halen van persoonlijke doelen. Tijdens het traject ligt de regie bij de deelnemer zelf en heeft de leefstijlcoach een ondersteunende rol.

Het CooL-programma
Het CooL-programma kent een open karakter, waarbij de inhoud van het programma niet in detail wordt voorgeschreven. Dit geeft de leefstijlcoach de flexibiliteit om bij het uitvoeren van het programma die inhoud en werkvormen te kiezen die het beste aansluiten bij de betreffende groep.
De einddoelstellingen en werkzame elementen van het programma zijn wel vastgelegd.

Het CooL-programma bestaat uit een basisprogramma van 8 maanden en een onderhoudsprogramma van 16 maanden. Beide programma-delen bestaan uit 8 groepsbijeenkomsten van elk 90 minuten met daarnaast 3.5 uur aan individuele gesprekken. Tijdens het traject ligt de regie bij de deelnemer zelf en heeft de leefstijlcoach een ondersteunende rol. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

Deelnemen aan CooL?
Om deel te nemen aan het CooL-programma is een verwijzing van de huisarts nodig. De meeste zorgverzekeraars accepteren ook de verwijzing van een internist en in sommige gevallen een andere specialist. De verwijzer stelt aan de hand van de NHG-richtlijn en de zorgstandaard Obesitas vast of de deelnemer voldoet aan de inclusiecriteria. Ook tijdens het aanbieden van de GLI blijft de huisarts betrokken: de leefstijlcoach stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg.

Medifit Fysiotherapie rug, nek en schouder programma

Lees het gehele artikel

Bij Medifit Fysiotherapie gaan wij werken met speciale programma’s voor rug-, nek-, en schouderpijn.

Een fors percentage van onze cliënten meldt zich met lage rug, nek of schouderklachten bij ons. Lage rugklachten zijn zelfs de meest voorkomende aandoening bij de fysiotherapeut. Medifit Fysiotherapie heeft samen met specialisten voor deze 3 doelgroepen een specifiek programma ontwikkeld.
Met deze programma’s kijken we samen met jou hoeveel zorg je nodig hebt om jouw persoonlijke doelen te behalen. Wij doen dit aan de hand van goed onderbouwde vragenlijsten. Deze zetten we in om jou inzicht te geven in jouw eigen vooruitgang tijdens de behandeling. Het is daarom van belang om vooraf aan het eerste consult de vragenlijsten die wij opsturen in te vullen.

Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op onze webpagina: Medifit Fysiotherapie rug, nek, schouder programma

Wil u een afspraak maken? Kijk dan op voor 1 van onze locaties bij u in de buurt op onze locatie pagina

Medifit Fysiotherapie werkt samen met REAsupport op het gebied van arbeidsreintegratie

Lees het gehele artikel

Arbeidsfysiotherapie
Soms zijn klachten aan het bewegingsapparaat sterk werk gerelateerd. Denk aan een verkeerde werkhouding, een niet goed ingestelde werkplek of het niet optimaal uitvoeren van zwaardere dagelijkse werkzaamheden. Natuurlijk kun je dan prima geholpen worden door onze fysiotherapeuten maar de arbeidsfysiotherapeut gaat net een stapje verder.

Onze samenwerking met REA support brengt jou weer een stap verder in dit proces.
Voor meer informatie kijk eens op onze pagina arbeidsfysiotherapie
Of bekijk deze video voor meer informatie over REAsupport

Overname Dynamico Tilburg

Lees het gehele artikel

Beste cliënt van Dynamico Fysiotherapie Tilburg (locatie SportCity),

Misschien heb je het in de wandelgangen al gehoord maar wij gaan na vele jaren van plezierig werken onze locatie in SportCity Tilburg per 1 mei 2022 overdragen aan een andere praktijk. Medifit Fysiotherapie gaat vanaf die datum de fysiotherapeutische zorg in SportCity verzorgen. Onze gewaardeerde collega Katarina blijft werken op deze locatie en daarom zal er voor veel cliënten weinig tot niets veranderen en kan je nog steeds bij haar terecht voor een afspraak.

Wij gaan ons focussen op onze praktijken in West-Brabant en we dragen onze praktijk met veel vertrouwen over aan Medifit Fysiotherapie. We werken al jaren met wederzijds genoegen samen met deze club van praktijken en qua visie, werkwijze en kwaliteitsborging staan ze voor hetzelfde hoge niveau als waar Dynamico al jaren voor staat. Wij willen Bea en haar team van SportCity Tilburg heel hartelijk danken voor de jaren van fijne samenwerking en uiteraard danken we ook alle cliënten die vele jaren trouw bij ons zijn gekomen.

Medifit Fysiotherapie stelt zich graag even voor:

“Wij gaan vol vertrouwen en met veel enthousiasme verder met de praktijk zoals Dynamico deze heeft opgebouwd. Wij hebben al twee locaties in Tilburg en zijn blij met deze uitbreiding in het prachtige pand van SportCity Tilburg.

Wij staan voor een persoonlijke benadering, actieve manier van revalidatie en kijken samen met jou hoe we je zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het verhelpen van je klachten.

Ons team van fysiotherapeuten gaat vol enthousiasme de fysiotherapeutische zorg leveren bij SportCity Tilburg. Mocht je ons nodig hebben? Kijk eens op onze website of bel ons op 013-5812000 wat overigens hetzelfde nummer is als voorheen”

Wij wensen je het allerbeste en we danken iedereen voor het vertrouwen van de afgelopen jaren,

Groeten,

Eva Luijkx-Koedoot en Robin Mol Dynamico Fysiotherapie en Frank Timmermans, Janneke Drijvers en Lard Davidse Medifit Fysiotherapie

Wéér Samen Week

Lees het gehele artikel

Medifit Oisterwijk organiseert maandag 30 mei tot en met zondag 5 juni de Wéér Samen week

In het teken van de Wéér Samen week organiseert Medifit Oisterwijk in samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties uit Oisterwijk, Moergestel en Haaren op 30 mei tot en met 5 juni activiteiten om mensen dichter bij elkaar te brengen. De Wéér Samen week biedt activiteiten toegankelijk voor iedereen. We vragen hierbij extra aandacht voor het thema eenzaamheid.

Wat houdt de week in?
Op maandag 30 mei wordt de Wéér Samen week gezamenlijk geopend bij Thebe de Vloet. Vervolgens wordt er gedurende de week allerlei activiteiten georganiseerd binnen gemeente Oisterwijk waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Dit zijn activiteiten die variëren tussen een sportieve bootcamp, een gezellige spelletjesmiddag of een gezamenlijke lunch. Na afloop van de activiteiten is er overal nog een gelegenheid voor een kopje koffie of thee. Deze activiteiten vinden plaats op verschillende locaties verspreid over Oisterwijk, Moergestel en Haaren. De week wordt op zondag 5 juni gezamenlijk afgesloten met Oisterwijk aan Tafel georganiseerd door Stichting Sociaal Huis op de Lind in Oisterwijk.

Waarom de ‘Wéér Samen week’?
Volgens de cijfers van de Gezondheidsmonitor uit juni 2021 voelt 1 op de 10 Nederlandse volwassenen zich eenzaam. Nog eens 1 op de 3 Nederlanders heeft er wel eens last van. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder mee kunnen doen in de samenleving en het gevoel van het tekortschieten van welzijn of geluk. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij deze gevolgen het gevoel van eenzaamheid versterken. Een goede reden om op tijd te handelen. In de Wéér Samen week willen we daarom de mensen uit Gemeente Oisterwijk wéér samenbrengen door gezamenlijk activiteiten te doen.

Wat moet ik doen om deel te kunnen nemen aan een activiteit?
Staat in het weekoverzicht een activiteit die u leuk lijkt? Of ziet u een activiteit die een vriend(in), buurman/buurvrouw, kennis of familielid zou aanspreken? Kijk dan naar de aanvullende eisen van de activiteit en meld u aan (indien nodig). Is aanmelding niet nodig dan kunt u, of samen met uw kennis, deelnemen op het gegeven tijdstip en locatie.

Extra informatie week planning

Extra informatie over de deelnemende organisaties en activiteiten

Rooster:

Stadshart nieuw in het hart van de stad.

Lees het gehele artikel

Een nieuwe locatie van Medifit Fysiotherapie in Breda

Medifit Fysiotherapie opent Medifit Stadshart in Breda centrum.
In het hart van uw stad vindt u nu een nieuwe locatie. Hier kunt u terecht voor uw klachten.
Mocht er meer hulp of andere faciliteiten nodig zijn, dan kunt u gemakkelijk en direct doorgestuurd worden naar 1 van onze grotere locaties.

Heeft u klachten? Wilt u een afspraak maken?
Dat kan gemakkelijk via het contactformulier
of via ons telefoonnummer of mail adres (info@medifitfysiotherapie.nl)

We zien u graag snel op 1 van onze locaties.

Elleboogklachten

Lees het gehele artikel

Van alle klachten die zich voor kunnen doen komt een elleboogklacht bij ongeveer 7,5% van de Nederlandse bevolking voor. Maar liefst 2 op de 1000 consulten bij de huisartsenzorg zijn elleboogklachten. Vaak gaat een elleboogklacht gepaard met hand, arm en/of nekklachten. Ondanks dat het maar relatief weinig voorkomt kan een elleboogklacht erg vervelend zijn en is het dus fijn om te weten wat het inhoudt en wat je ertegen kunt doen.

Bovenhandse sporten is de meest voorkomende oorzaak als het gaat over elleboogklachten. Hieronder vallen sporten zoals: tennis, honkbal, handbal, waterpolo, volleybal en sommige onderdelen van atletiek. Dat neemt niet weg dat een elleboogklacht niet op een andere manier kan ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat er veel verschillende risicofactoren zijn. Hierbij kun je denken aan: (werk)stress gerelateerd aan het ontstaan van klachten aan de elleboog/schouder/pols, herhaald zware belasting, leeftijd en zwaar werk.

De meest voorkomende elleboogklachten zijn: een fractuur, zenuwcompressie, epicondylitis (tenniselleboog/golferselleboog) of een tendinopathie. Hieronder worden de meest voorkomende elleboogklachten kort besproken (Verhagen & Alessie, 2014).

Elleboog fractuur:
Een elleboogfractuur is in andere woorden een elleboogbreuk. Waarbij een trauma(moment) de voornaamste oorzaak is. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je op je elleboog valt of wanneer je valt op een gestrekte arm.

Rode vlaggen:
Nachtelijke pijn, traumamoment, continue pijn, algemeen onwel bevinden. Wanneer deze symptomen zich voordoen is het verstandig om naar de huisarts te gaan (Moorman, 2021).

Zenuwcompressie:
Een zenuwcompressie wordt gekarakteriseerd door druk op de zenuw. Deze klacht kan voorkomen op alle leeftijden en wordt vaak geassocieerd met overbelasting of een traumamoment. De symptomen die bij deze klacht voorkomen zijn: uitstraling richting de hand, zwelling en verminderde kracht. Over het algemeen werkt fysiotherapie goed bij het verhelpen van deze klachten (Verhagen & Alessie, 2014).

Epicondylitis/tendinopathie:
Dit is een andere benaming voor een peesblessure. We spreken over een tendinopathie of een epicondylitis wanneer er sprake is van kwaliteitsverlies in het peesweefsel. De hoofdoorzaken hiervoor zijn: veroudering en overbelasting. De symptomen die passen bij deze klachten zijn: plotseling ontstaan, stekende/zeurende pijn, lokale (druk)pijn, uitstraling richting de hand, strak aanvoelen van de spieren in de onderarm (Tendinopathie, 2022).

Heb je zelf elleboogklachten en vraag je, je af of fysiotherapie kan helpen bij het verminderen van de klachten? Neem gerust contact met ons op! Dit kan via: 013-7115125 of mail naar info@medifitfysiotherapie.nl.
Voor verdere informatie kun je terecht op onze website: www.medifitfysiotherapie.nl

Wat te doen bij enkelletsel?

Lees het gehele artikel

Blessure

Enkelblessures komen regelmatig voor bij verschillende sporten. Jaarlijks lopen 600.000 mensen acuut enkel letsel op, hiervan bezoeken er jaarlijks 210.000 de huisarts. De helft van deze acute enkel trauma’s vindt plaats op een sportveld.
Veel voorkomende enkelblessures zijn de inversie trauma’s. Dit gebeurt bij verzwikkingen, bij een val of bij direct contact met een andere sporter. De enkel klapt bij een inversie trauma naar binnen toe, dit zorgt in de meeste gevallen voor klachten aan de buitenzijde van de enkel. De buitenbanden (zie foto) kunnen oprekken, inscheuren of afscheuren. In sommige gevallen is er zelfs sprake van een fractuur 
bij een fors trauma.

 

Wat te doen bij acuut enkel letsel?
Bij acuut enkelletsel zien we vaak dat er zwelling ontstaat aan de binnen of buitenzijde van de enkel. Het is dan belangrijk om de enkel te ontlasten. Er wordt daarnaast geadviseerd om gebruik te maken van het RICE principe.

 

  • R: Rust              –> Geef de enkel rust
  • I: IJzen               –> Koelen van de enkel
  • C: Compressie  –> Maak gebruik van een drukverband
  • E: Elevatie         –> Leg de enkel omhoog

Hoe voorkom je een enkelblessure?
Enkelblessures zijn te voorkomen als de enkel goed wordt getraind door middel van verschillende kracht en balans oefeningen. Door het trainen van de juiste spieren, banden en gewrichten wordt de kans op een blessure verkleind. Kom langs voor oefeningen die u gemakkelijk thuis kunt doen om een blessure te voorkomen!.

Het wordt bij enkelletsel geadviseerd om contact op te nemen met een van onze fysiotherapeuten voor een juiste diagnose en een bijpassend behandelplan op maat.

Nieuwe locatie

Locatie Fysiotherapie Oosterhout
Lees het gehele artikel

Per 1 maart zullen wij van start gaan op onze nieuwe locatie in Oosterhout.
Onze praktijk zal gevestigd zijn bij sportschool Basic-Fit aan de Beneluxweg 5.

Heeft u klachten of wilt u advies?

Neem dan contact op met onze praktijk voor een afspraak.

U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 0162-466244.

U hoeft geen lid te zijn van Basic-Fit voor een afspraak op onze locatie.